วีราเน่

 

คณสมบัติ

1. ปลอดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งแบบฉีก(ENF) ฉีกง่ายพิเศษ(E) และฉีกดำ (EB)

2. ไม่มีความคม ทำให้เส้นด้ายไม่ขาดบ่อย

3. ฉีกง่ายหลังจากปักงานเสร็จ

4. มีความเหนียวจึงช่วยรั้งไม่ให้ด้ายล่างขึ้นมาด้านบน

5. ไม่แข็งตัวหลังจากโดนน้ำ จึงไม่ทำให้ระคายเคืองและบาดผิวหนัง

วิธีการเก็บรักษา

1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ

2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น

3. ควรเก็บในถุงพลาสติกทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ เพื่อไม่ให้สัมผัสกับความชื้นและฝุ่น

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*

 

คุณสมบัติ

1. ฉีกง่ายพิเศษ ฉีกได้ 2 ทาง หลังจากปักงานเสร็จ

2. ไม่มีความคม ทำให้เส้นด้ายไม่ขาดบ่อย

3. ฉีกง่ายหลังจากปักงานเสร็จ

4. มีความเหนียวจึงช่วยรั้งไม่ให้ด้ายล่างขึ้นมาด้านบน

5. ไม่แข็งตัวหลังจากโดนน้ำ จึงไม่ทำให้ระคายเคืองและบาดผิวหนัง

วิธีการเก็บรักษา

1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ

2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น

3. ควรเก็บในถุงพลาสติกทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ เพื่อไม่ให้สัมผัสกับความชื้นและฝุ่น

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*

40" x 100Y / ม้วน