เส้นด้ายเย็บ/ด้ายฟู

 

เส้นด้ายเย็บ

รายละเอียด

  • ด้ายเย็บ 40/2 (120 กรัม) 3,000 เมตร
  • ด้ายเย็บ 40/2 (150 กรัม) 4,000 เมตร
  • รหัสสีดำ = เส้นด้ายเย็บ
  • รหัสสีแดง = เส้นด้ายเย็บและฟู

ตารางราคา

ด้ายเย็บ 40/2 (120 กรัม) แบ่งหลอด 1-5 โหล 10-30 โหลขึ้นไป 50 โหลขึ้นไป
NY88 สีขาวออฟไวท์        
NY77 สีดำ        
ด้ายเย็บ 40/2 (150 กรัม) แบ่งหลอด 1-5 โหล 10-30 โหลขึ้นไป 50 โหลขึ้นไป
N88 สีขาวออฟไวท์        
N55 สีขาวฟอก        
N77 สีดำ        
N001-212 ทุกสี        

*สนใจสอบถามราคาได้เลยค่ะ*

เส้นด้ายฟู

รายละเอียด

  • ด้ายฟูน้อย โพลี 150D. (250 กรัม) 10,000 เมตร
  • ด้ายฟูลัง โพลี 150d. (1 กิโลกรัม)
  • 1 ลัง = 24 ลูก
  • รหัสสีดำ = เส้นด้ายเย็บ
  • รหัสสีแดง = เส้นด้ายเย็บและฟู

ตารางราคา

 

ด้ายฟูโพลี 150 (250 กรัม) แบ่งหลอด 1-5 โหล 10-30 โหลขึ้นไป 50 โหลขึ้นไป
NF88 สีขาว ออฟไวท์        
NF55 สีขาว ฟอก        
NF77 สีดำ        
NF001-212 ทุกสี        
ด้ายฟู โพลี 150 (1 กิโลกรัม) ปลีก 20-50Kg. 60-100Kg. 300Kg.
NN-FF88 สีขาวออฟไวท์        
NN-FF 77 สีดำ        

*สนใจสอบถามราคาได้เลยค่ะ*แคตตาล็อกสีเส้นด้าย