• สีสกรีนเสื้อแบบ สีนูน เหมาะสำหรับทั้งเสื้อหรือผ้าสีเข้มและสีอ่อน นิยมในงานเสื้อวัยรุ่น แฟชั่นสมัยใหม่ 

เมื่อพิมพ์เสื้อเสร็จ และตากให้แห้ง แล้วนำไปอบ หรือรีดด้วยความร้อน ตัวสีจะลอยนูนเด่นขึ้นมาจากเนื้อผ้า

จะเป็นสีที่ในหมึกพิมพ์จะผสมสารที่ทำให้เกิดการฟูของเนื้อสี เมื่อนำไปอบด้วยความร้อนหลังจากทำการสกรีนแล้ว 

จะทำให้ลวดลายมีความหนานูนขึ้นมา เหมือนเป็นสามมิติเป็นสีที่ฟูตัวนูนขึ้นหลังจากถูกรีดหรืออบความร้อน

สีชนิดนี้ จะมองเห็นได้ชัดเจนว่าสีจะนูนเป็นสันโค้ง สัมผัสได้ สีนูนยืดหยุ่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื้อสีที่ขุ่นทึบไม่มีชนิดใสเหมือนสียาง 

 

Visitors: 27,980