Zebra Chemtex

   

   

Zebra Chemtex

RUBBER  WHITE  


สีขาวยาง มีสียางสำเร็จรูปที่ผสมสีแล้วกับสียางขาวใช้ผสมกับสีพิมพ์ผ้าเข้ม ใช้พิมพ์สกรีนเสื้อ 

คุณภาพของสีจะนุ่ม เงา เกาะแน่นกับผ้า COTTON, ผ้าTC,ผ้ามันและเสื้อกีฬาได้เป็นอย่างดี

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 500 cc./ขวด 

Zebra Chemtex

WHITE  


 สีขาวลอย สีลอยสำเร็จรูปพร้อมใช้ ใช้พิมพ์ผ้าสีเข้มและผ้าทั่วไป แต่จะไม่นุ่มเท่าสียาง

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 500 cc./ขวด 

Zebra Chemtex

    RUBBER 


สียางใส หรือ ยางเงา ใช้ผสมกับแม่สีพิมพ์ผ้าสีอ่อน คุณสมบัติจะทำให้สีดูเงา

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 500 cc./ขวด

         

   

Zebra Chemtex

RUBBER  WHITE 


สีขาวยาง มีสียางสำเร็จรูปที่ผสมสีแล้วกับสียางขาวใช้ผสมกับสีพิมพ์ผ้าเข้ม ใช้พิมพ์สกรีนเสื้อ 

คุณภาพของสีจะนุ่ม เงา เกาะแน่นกับผ้า COTTON, ผ้าTC,ผ้ามันและเสื้อกีฬาได้เป็นอย่างดี 

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 5,000 cc./ขวด 

Zebra Chemtex

WHITE 


 สีขาวลอย สีลอยสำเร็จรูปพร้อมใช้ ใช้พิมพ์ผ้าสีเข้มและผ้าทั่วไป แต่จะไม่นุ่มเท่าสียาง

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 5,000 cc./ขวด 

Zebra Chemtex

RUBBER


สียางใส หรือ ยางเงา ใช้ผสมกับแม่สีพิมพ์ผ้าสีอ่อน คุณสมบัติจะทำให้สีดูเงา

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 5,000 cc./ขวด

 
สายตรงบริการของเอ็นเกรซ

(02) 417-8139,47-48

Fax. 02-417-8149

sales@ngrace.co.th

Visitors: 27,981